Ulf Berntsen
 salmiyarvi
Fotografier av min Peugeot Crazy Horse sykkel i hvert av Norges fylker, Svalbard og 4 stk. utland - tatt i løpet av årene 1986-1997:
Klikk i fylkes- eller land-feltet for å få opp bildet.
Bildet ovenfor er tatt i Salmyarvi - på andre siden av Pasvikelven sett i forhold til Svanvik.
Området var finsk i en del år, derav navnet.
 
Oslo
1989 Sander gård, Maridalen
Akershus
1995 Skogsbilvei på østsiden av Børtervannet, Enebakk
Østfold
1995 Gammel riksveitrase, Hærland, Eidsberg
Buskerud
1988 Gravset mellom Lykkja og Ulsåk, Hemsedal
Oppland
1994 Furusjøen og Rondane, nær Rondablikk
Hedmark
1986 Ved utløpet av Høstsjøen, Alvdal Vestfjell
Vestfold
1991 Skjeggebu tømmerkoie, Brunlanes (nå Larvik kommune)
Telemark
1986 Anleggsvei langs Sundsbarmvatnet, mellom Langlim og Seljord
Aust-Agder
1991 Rester av den gamle hovedveien i Hasseldalen like nord for Tvedestrand
Vest-Agder
1997 Traseen etter Setesdalsbanen, mellom Hægeland og Gåseflå
Rogaland
1989 Veidele på øya Ombo i Ryfylke
Hordaland
1989 Brua ved Snero på Hardangervidda, mellom Trondsbu og Sandhaug
Sogn og Fjordane
1987 Oppmurt sti fra Opedal til Hendanes fyr, Vågsøy
Møre og Romsdal
1987 Fremmerli i Skodje
Sør-Trøndelag
1996 Gravaksel fjellgård i Rennebu, langs den gamle kongeveien Tynset � Kvikne - Trondheim
Nord-Trøndelag
1996 Grenserøys langs "Karl Johans vei" mellom Skalstugan (Jämtland) og Sul (Verdal)
Nordland
1990 Bebyggelse på Røst
Troms
1990 Åkertun gård på Hinnøya, Harstad kommune
Finnmark
1992 Gamleveien Kautokeino � Alta, utsikt fra Bæskades mot Gargia
Svalbard
1993 På primitiv traktorvei ved Laksvatnet, Bjørnøya
Sverige
1993 Svärdlång stasjon på den nedlagte linjen Mellerud - Arvika
Danmark
1992 Landsbyen Kikhavn like nord for Hundested på Vest-Sjælland
Finland
1992 Gården Jussila ved bygdevei i området Riihimäki - Hyvinkäa
Russland
1992 I Murmansk sentrum
Tyskland 2000 Flensburg
 
Tilbake til Ulf Berntsens hjemmeside