Klasse 5 B - Sinsen folkeskole 1957 - vårsemestret
(etter hukommelsen - nedskrevet mange år senere)
Dag Aaserud
Finn Heier Andersen
Børre Arnem
Ulf Berntsen
Øivind Bjerkestuen
Arvid Bjerring
Terje Flåtten
Ragnar Flaem
Harald Gulbrandsen
Morten Hole
Arne Hvalby
Lars Ingdahl
Terje Johansen
Hans Kvaale
Johnny Lindblom
Thor Martinsen
Per Arne Nordanger
Samund Rørvik
Per Skjønhaug
Jan Solberg
Oluf Sundfær
Eivind Walgren
Thorbjørn Westby
Arne Wold
 
 
Flyttet eller sluttet før 5. klasse: (neppe fullstendig liste)
  Tom Aasen
Jon Eide
Stein Grauphaugen
Karl Fredrik Jarbo
Wiggo Johansen
Ivar Johnsen
Kjell Krosser
Arne Larsen
Thor Pedersen
Svein Rokne
Fred Seierland
Kåre Harald Stenerud
Dag Vinorum
 

Noen som mangler ? Feil skrivemåte av noen navn ? Noen som ikke vil stå på listen ? Takknemlig for korreksjoner - og en hyggelig prat om "gamle dager" - enten pr. telefon 907 89 532 - eller E-mail til u.a.berntsen@gmail.com

Jeg flyttet fra Sinsen i februar 1957.  Min bostedsadresse var Schouterrassen 5.

 
Endringer foretatt 20.07.2000

Tilbake til Ulf Berntsens hjemmeside