(11)  SWIFT-  og Clearing-koder
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I utlandet er det som regel alltid slik at hver enkelt bank bygger opp sin egen struktur for kontonumre, uten tanke på hva konkurrentene gjør.  Det er faktisk bare i Norge og Belgia hvor samtlige banker - inklusive  postgiro - benytter en ensartet struktur på sine kontonumre. Hver bank i Norge og Belgia har fått tildelt sin egen nummerserie.  I enkelte land er det faktisk slik at den enkelte bankfilial står fritt med hensyn til antall sifre og struktur for øvrig.  Et kontonummer i seg selv forteller ingenting om hvilken bank eller filial det hører hjemme - bortsett i fra Norge og Belgia.

For at betalingen skal kunne styres inn til riktig bank eller bankfilial benyttes SWIFT-koder, og i en viss utstrekning clearing-koder.  Dette er to helt forskjellige systemer, men for brukerne har de samme funksjon. Til noen land trengs begge koder.

SWIFT-kodene består alltid av 8 eller 11 tegn. Åtte tegn er mest vanlig i nordiske land. Koden er bygget opp slik - med eksempler fra Den norske Bank i Norge og Postgiro i Sverige:

DNBA NO KK
PGSI SE SS

De 4 første tegnene er alltid bokstaver, og består av en entydig identifikasjon av vedkommende bank - uansett hvor i verden banken eller filialen måtte befinne seg.

De 2 neste er også alltid bokstaver, og er landkoden (ISO-standard) for vedkommende land. Det gjelder det landet som bankkontoen befinner seg, som ikke nødvendigvis er det landet hvor banken har sitt hovedkvarter.

De 2 eller 5 siste tegnene kan være både bokstaver og/eller tall, og er en slags steds- eller filialidentifikasjon i de fleste land. I de nordiske land er de normalt bare en form for utfyllingsbokstaver uten verdi i seg selv - men de må alltid være med likevel når registrering av leverandør eller betaling finner sted. SWIFT-koden må tastes inn fortløpende, uten opphold.

 Til enkelte land kan også overføringer skje via clearing.  De mest brukte er
 
Land Clearing-forkortelse Antall sifre i clearing-koden Eksempel på clearing-kode
Storbritannia SC  alltid 6 Sort Code 20-16-85
Tyskland BL alltid 8 Bankleitzahl 701 250 70
USA FW alltid 9 Routing No. 170 005 687
-----  ---------   -----------    -------------   -------------------------------------------------------------------------------------
I USA bruker man ofte også betegnelsen ABA #  (=American Bank Association) eller Federal Wire #, men det er samme kategorien identifikasjonsnummer som i tabellen ovenfor.  Tyskerne bruker ofte forkortelsen BLZ.  Irland, Sør-Afrika og Australia bruker også "sort code" på samme måten - med 6 tegn. Visse banker i Sør-Afrika bruker 8-sifrede koder.  Østerrike bruker 5-sifrede "Bankleitzahl".

Disse kodene styrer betalingen inn til riktig bank - på samme måte som ved SWIFT.  Hvordan SWIFT- eller clearingkoder skal brukes avhenger av hvilket regnskapssystem du bruker, og hvordan grensesnittet er langt opp i forhold til din bankforbindelse. En tommelfingerregel er at clearing-koden er viktigst til de landene som er oppgitt i tabellen ovenfor - men det finnes unntak. Se på fakturaen hva leverandøren selv skriver.

-----------------------------------------------------------------------------------

Tilbake til menysiden