(6) Kvalitetssikring - hva er nå det ?

På 1990-tallet har vi fått et nytt ord i det norske språket:   Kvalitetssikring.  Det brukes på samme måte - kvalitativt og kvantitativt - som det tidligere omtalte ordet  Brukervennlighet.

Kvalitetssikring betyr sikring av kvalitet. Hva ellers ? Jeg har et bestemt inntrykk av at glosen  for en stor del brukes som et tomt fyllord som gjør seg godt i pressemeldinger, årsberetninger, nyttårstaler og interne utredninger.

Det kan ikke defineres som kvalitet når en leverandør sender ut en løs giroblankett uten tanke på at andre enn mottakpersonen betaler den. Spesielt ikke når giroen er mangelfullt utfylt, og/eller håndskriften er uleselig.

Det er ikke kvalitet når en leverandør sender faktura pr. telefaks og viktige data er uleselig.

Det er heller ikke kvalitet når en offentlig etat sender ut et brev med ønske om betaling, og mottakerens regnskapsavdeling bruker lang tid på å tolke brevet med henblikk på hva som skal oppgis ved betalingen. Spesielt ikke når mulighetene for feiltolking er tallrike.

Langt fra kvalitet er det når betaleren nærmest må gjette seg til hvem som er den egentlige mottakeren og hvem som eier den oppgitte bankkontoen.

Tidkrevende, kronglete, klønete  og uklare rutiner er sikre tegn på dårlig kvalitet.

Data-alderen har medført en renessanse for håndskriften. Påstanden virker umiddelbart noe underlig, men den kan begrunnes slik:

Ofte vil en utfylt blankett eller ditto skjema danne grunnlaget for en registrering av kunde, leverandør eller betaling.  Eksempler på dette er reiseregning, lønnsbilag, giroblankett og  kongresspåmeldingsskjema.  Andre typer finnes også. Tidligere ble som oftest skrivemaskiner benyttet når slike skjemaer ble fylt ut. Skrivemaskinene hører for det meste historien til;  bare et fåtall er nå i bruk - med eller uten kulehode og rettetast. Derfor er håndskrift blitt mer og mer vanlig. Helt utrolig, men det er altså sant.  Men håndskrift er dessverre ikke lenger noe prioritert fag innen skolesystemet.

Jeg vil trolig fornærme svinet som dyreart dersom jeg hevder at enkelte mennesker skriver som griser.  Hvordan tror leserne det er å måtte tyde afrikanske, asiatiske eller østeuropeiske navn og adresser dersom håndskriften er uleselig ?   Dersom det dreier seg om en betalingssituasjon er det ensbetydende med å be om at pengene forsvinner eller blir returnert.

Skriv tydelig - med lesbare tall og bokstaver dersom håndskrift benyttes !

Er ikke dette egentlig en selvfølgelighet  i toppklassen ?  Men hvorfor tror leserne jeg finner det nødvendig å ta den med her ?

Kvalitetssikring må kort og godt defineres som sikring av kvalitet - og da på alle felter innen vedkommende firma, etat eller organisasjon.

Tilbake til menysiden