(8) Skal du betale en kongress- eller konferanseavgift ?

Dette kapitlet bør også leses av kongressarrangører !

Operatøren som registrerer bilaget hos betalerens regnskapsavdeling må på være ekstra nøyaktig og følge de instruksjoner som er angitt på påmeldingsskjemaet for kongressen eller konferansen. Noen generelle råd:

Dersom betaling skal skje til et kongressfirma som arrangerer flere kongresser eller konferanser: Tast inn et kortfattet stikkord for kongressens navn i feltet fakturanummer. I tillegg påfører du deltakerens navn i feltet melding. Husk at sistnevnte felt bare kan brukes for innenlandske betalinger.

Er bankkontoen opprettet for denne ene kongressen eller konferansen, så er det normalt tilstrekkelig med deltakernavn i feltet fakturanummer dersom det er 20 tegn eller færre. Eksempel: F KRISTENSEN (12 tegn inklusive blank).

Skal betaling skje til et universitet, høyskole eller tilsvarende - eller til en skattefogd, fylkes- eller kommunekasserer - så må du være ekstra nøye på å bruke meldingsfeltet til å få med alle nødvendige referansenumre - pluss deltakerens navn.  I slike tilfeller vil alltid betalingsmottakeren be om at det refereres til internkontonummer, kapitel eller lignende. Følg disse anvisningene - og vær pinlig nøyaktig !

Bruk hodet - sett deg inn i mottakerens sted. Hvert enkelt betalingstilfelle må imidlertid vurderes for seg.

Er du i tvil om hvem som egentlig skal ha betalingen, så ta telefonisk kontakt med kongressarrangør eller angitt betalingsmottaker. Det er slett ikke sikkert at arrangøren har lest foregående kapitel i denne publikasjonen.  Sannsynligvis har han ikke lest denne publikasjonen i det hele tatt !

La ingen anledning gå fra deg til å fortalle arrangøren at det må være samsvar mellom et oppgitt bankkontonummer og det tilhørende kontonavnet med igjen tilhørende eksakt postadresse. En god ting kan ikke sies for ofte. Det forekommer faktisk  - en sjelden gang - at akademiske kongressarangører oppfatter poenget med samsvar mellom kontonummer og navn !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilbake til menysiden