Trim tenkeredskapen - vekk med slurv
En liten håndbok og tankevekker for praktisk regnskapsarbeid
Hovedvekten er lagt på temaer som det ikke undervises i på noen skole
Stoffet bør studeres nøye av saksbehandlere og regnskapsmedarbeidere - på alle stillingsnivåer
Et eget kapittel (5) er tilegnet designere og ikke minst deres oppdragsgivere
Deler av materialet kan benyttes som øvelser i kamelsluking
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ulf Berntsen
oktober 1999, ajourført mai 2002
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klikk i det enkelte kapittelfeltet nedenfor, så får du se hva jeg har skrevet om emnet
- og hvordan det er "vinklet"


(1)Forord  og innledning
(2)Utgående fakturaer og inngående betalinger
(3)Inngående fakturaer og utgående betalinger
(4)Krav som bør stilles til et nytt økonomisystem
(5)Praktisk utforming av faktura-blanketter og brevark
(6)Kvalitetssikring - hva er nå det ?
(7)Arrangerer du kongresser eller konferanser ?
(8)Skal du betale en kongress- eller konferanseavgift ?
(9)KID-registrering
(10)Merkverdigheter i en del land
(11)SWIFT-  og clearing-koder
(12)Kan regelverk og sunn fornuft kombineres ?
(13)Skal du overføre penger til privatpersoner i utlandet ?

Har du noen relevante tilbakemeldinger å komme med ?

Kontakt forfatteren av dette åndsproduktet, som lover svar på alle seriøse henvendelser. Med dette menes konstruktiv kritikk, gode råd, korreksjoner og relevante tilføyelser. Har du noen gode eksempler på klønete rutiner ?  Surmaget kritikk går derimot rett i "Trash".

Enkelte ledere liker ikke innspill av denne typen, idet den rokker ved deres selvbilde av typen "Jeg er sjef -  jeg vet best".  God lesning - eventuelt god bedring -  alt ettersom !

Forfatteren påtar seg imidlertid intet ansvar dersom stoffet gir fordøyelsesbesvær eller andre plager.
 

Tilbake til Ulf Berntsens hjemmeside
 

Oppdatert 31.5.2002