Troll og skrømt har fått sin avløser: Departementet !

I gamle dager var det nisser, troll, draug, spøkelser, onde ånder, varulver, kommunister og en del annet folk flest var livredde for. Nå trekker vi på smilebåndet av slikt sludder. Den siste ligger på sotteseng, de andre er steindøde. De lever bare videre i folkeeventyrene og i enkelte uopplyste menneskers forestillingsverden.

Vi har imidlertid � i moderne tid - fått et substitutt for det som er borte. Det er Departementet. Med stor D.

Her på avdelingen snakkes det mer eller mindre lavt i krokene om hva Departementet antas å mene, si, skrive, vil, må, tenke og tro. Frykten for represalier sitter i veggene.

Departementet pålegger oss alt mulig. Kreativiteten synes å være enorm. Vi har ørten ulike forskrifter og reglementer å forholde oss til. Når et reglement utgår erstattes det av 2-3 nye.

En undersøkelse nylig i alle EU-land � pluss Norge og Sveits - avslørte følgende: I 20-års perioden 1980-2000 hadde antall offentlig ansatte økt med gjennomsnittlig 10-12 %. Danmark var en god nummer 2 på listen med 17 %. I det kjedelige, men akk så effektive Sverige hadde antallet ansatte gått ned med 5 %. Det var for øvrig eneste land med minustegn foran prosenttallet. Hva med lille Norge ? Jo � her var økningen hele 50 % !

Hva med kost-nytte-vurderinger av alle nye forskrifter og reglementer ? Og ikke minst av alle ansettelser i departementene ? Er det lønnsomt for A/S Norge � eller er det bare en rest fra "Hele folket i arbeid"-tanken fra 1930-tallet ? Bannet jeg i kirken nå eller fråtset jeg i akevitt og bacon i moskeen ? Burde det ikke snarest innføres en slik lov som påbyr kost-nytte-beregninger i slike tilfeller ? Jeg mener det i fullt alvor ! Hva sier blårussen ?

Dette omtalte "Departementet" (i betydningen alle departementer, ikke bare Trond Giskes ansvarsområde) består faktisk bare av enkeltpersoner laget av kjøtt, blod, bein og slintrer. Noen hjerneceller også, i varierende grad. Akkurat som oss, med andre ord. Stort sett med IQ høyere enn skonummeret. Bortsett fra den politiske ledelsen består Departementet av ekspedisjonssjefer, byråsjefer, underdirektører, spesialrådgivere og førstekonsulenter. Kanskje en og annen sistekonsulent (jfr. min egen hjemmeside, hvem vet ?)

Vedtak utformes og produseres i et hastig tempo, men hvilke maktmidler har man egentlig ? Under Stalin var det for så vidt greit � da ble ulydige ledere og andre sendt på enveisbillett til blygruvene i Langtvekksk eller andre ufyselige steder. Sånt gjør man ikke her, selv om Norge har kullressurser i Ny Ålesund og isbit-ressurser på Dronning Maud Land��..

Mediene bringer stadig nyheter og meldinger om håpløst gammeldagse tenkemåter og rutiner i offentlig forvaltning. Bare det-og-det gjøre korrekt, så kan man gjerne bruke 1 million kroner for å spare 50 tusen kroner. Det godkjennes av Riksrevisjonen så fremt alt juridisk sett er korrekt. Og det er det jo alltid. Var det noen som snakket om press i økonomien � og om uheldige følger av økt innenlandsk forbruk ?

Ulf Berntsen

http://folk.uio.no/~ulfb