Om standarder og tekniske fremskritt

For 23 år siden - i 1969 - var den tekniske utvikling kommet så langt at det var mulig å sende mennesker til Månen - med helskinnet retur til planeten Tellus. Det var den gang og ikke nå.

Fremdeles er det ikke mulig å bli enige om f.eks. én og samme standard for setting av desimalkomma, eventuelt -punktum. Her på Regnskapsseksjonen bruker jeg "ørten" forskjellige dataprogrammer i mitt daglige arbeid. Noen steder må komma brukes i tallrekkene, andre steder må punktum brukes. Tusenogfjorten kroner og femti øre kan således skrives på to måter: 1014,50 og 1014.50. Det gjelder å holde tungen rett i kjeften. Kanskje Oliver Twist`en må skifte side. Taster man inn feil tegn sier den uheldige av mine 2 PC´er klart fra i form av et bong-bong, pling eller et spørsmålstegn på skjermen. Av og til oppstår teknisk vrøvl som følge av en slik ubetenksomhet fra min side - og ekspertise må tilkalles.

Nå har vi fått ny telefonsentral her på bruket - med elegante svarte tastafoner. De gamle beige eller grønne er samlet inn - og befinner seg vel enten på Grønmo eller som u-hjelp i en eller annen ettpartistat hvor de muligens brukes av mottakerne til å slå hverandre i hodene med. De nye apparatene har et tastatur som avviker fra den internasjonale standarden for regnemaskiner og PC´er.

Det er svært plundrete for en som har nærmest vokst opp med regnemaskiner og kalkulatorer - og blitt fortrolig med personlige datamaskiner i moden alder. Tallene har man i fingrene og materialiserer seg på skjermen uten bruk av tankevirksomhet. Et yndig lite tall som f.eks. 458.653,35 er registrert på under ett sekund. Overføres disse tillærte ferdighetene på de nye telefonene skjer det underlige ting. Et telefonnummer som f.eks. 123456 blir automatisk til 789456. Hver gang det skjer, har Televerket tjent inn 92 tellerskritt-ører - og UiO tapt tilsvarende. Men pytt-pytt: Det som er utgift ett sted er inntekt et annet sted...!

Tok for moro skyld kontakt med Norges Standardiseringsforbund og med TBK. Sistnevnte har levert de nye telefonene. NSF sa at det ikke var noen egen norsk standard for telefoner (og kjente ikke til noen internasjonal standard), mens TBK hevdet at tastaturet som begynner med 1-2-3 er internasjonal standard for telefoner. Jeg antydet at dette egentlig ikke er noe spørsmål om standard for telefoner - men et spørsmål om standard for talltastaturer. Det lille poenget her gikk hus forbi begge steder.

Joda, verden går fremover. Antall standarder øker på bekostning av standardisering som begrep.

Ulf Berntsen
Innlegg i Uniforum 1992