Veien til ingensteds

Så kom den endelig. Den etterlengtede "fotgjengermotorveien" fra nye UB til det nokså ubetydelige stedet X ! Veien er virkelig flott - med arkitektonisk steinsetting på overflaten - og varmekabler under. Bred er den også. Her kan fotgjengerne skifte fil uten å gi tegn. Tilnærmet fri fartsgrense er det også.

Til hvor sa jeg ? Stedet X. Det er et av de minst omtalte og samtidig mest besøkte stedene på hele Blindernområdet: Veikrysset mellom Blindernveien og Problemveien. Hva skal man egentlig der ? Ikke bor det noen i krysset. Ingen hus. Ingen butikk. Ingen bussholdeplass.

Kort sagt ingenting, bortsett fra et lettere nedslitt gjerde tilhørende et ikke nærmere spesifisert studenterhjem. Og en fotgjengerovergang hvor malingen av og til er synlig.

Historien kunne slutte der sammen med gangveien. Imidlertid er det Oslo kommune som er gjenstand for min videre oppmerksomhet. Kommunen har nemlig ansvaret for gangveiens fortsettelse ned mot Blindern T-banestasjon og Seven-Eleven. Denne veibiten er trolig den mest trafikkerte gangveien i Oslo utenom bykjernen. Tusener av mennesker har her sin daglige spasertur til eller fra T-banen.

Vedlikeholdet av denne veien er ikke alltid helt på topp - for å si det diplomatisk. Brøyting og strøing vinterstid er nærmest blitt en middels god vits. Hva er forresten filosofien bak det faktum at halve veibredden benyttes som lagerplass for snø fra desember til april ?

Landets hovedstad er for tiden belemret med en ledelse som ikke alltid er sitt ansvar bevisst. Kanskje er det bare egne og subjektive inntrykk, men jeg tar det med likevel. Det får stå sin støyt. Vi brukere kan jo ikke vente at vedlikeholdet skal være like perfekt som ved skolene.

I kommunen kryr det av økonomer som alle har som overordnet mål å spare seg til fant - og som neppe noen gang har sett en T-banevogn fra innsiden. Eller som bare går til fots på golfbanen, rundt juletreet eller til og fra parkeringsplassene. Det er gjerne slike mennesker som er troendes til å regne ut hvor mye det koster samfunnet IKKE å rive Nidarosdomen, bruke steinen som fyllmasse og bygge kjøpesenter på tomten !

Kort sagt og tilbake til Blindern: Is, hålke, beinbrudd. Sistnevnte er lønnsomt. For da belastes andre budsjettposter innen Oslo kommune. Rasjonalisering er å dytte kostnader og ulemper over på andre. Er det noen som tør innrømme at de er uenig i foregående setning ?

Kan noen vettuge mennesker innen UiO's og byens styrende organer gjøre noe med dette ? Sløyf alt dill-dall. Kutt ut ørkesløse seminarer og møter. Grav ned varmekabler og gjør noe med gangveien. Hvis ikke så sørg for utvidet vintervedlikehold.

Og det bør helst gjøres mens årstallet har 1 som førstesiffer��!

Ulf Berntsen