Ulf Berntsen
Generelle opplysninger om meg selv:
 
  (1) Er kollektivtrafikant og fotgjenger. Taxibruker en sjelden gang.

  (2) Er deltidssyklist. Bruker doningen kun  i ferier og enkelte helger. Sykler kun på mindre trafikkerte veier og helst langt vekk fra såkalt "sivilisasjon" - gjerne i marka. Er meget sterk motstander av slike gærninger som skremmer vettet av vilt, husdyr og fotturister i rekreasjonsområder - med hodeløs villmann-sykling !
   
  (3) Er medlem av Norsk Jernbaneklubb. Medlemsnummeret er 4 pluss tredje rot av minus 27. Det er ikke dermed sagt at jeg er noen stor beundrer av NSB som organisasjon.  Er leder for klubbens vognhallprosjekter ved Krøderbanen.  Les "Vognhaller og hvorfor" så forstår du litt mer om hvordan frivillige organisasjoner arbeider.  I tillegg er jeg medlem av Lokaltrafikkhistorisk Forening, som forestår Sporveismuseet i Oslo.

   
  (4) Er bosatt på Østre Holmenkollen. Når folk på Hovseter sier de bor på Nordre Ullern - hvorfor kan ikke da Romsås klassifiseres som Østre Holmenkollen ? Eller kanskje Nordre Nordstrand ?  Vi har jo til og med en egen bydel som heter Søndre Nordstrand - og det navnet er omtrent like historisk og geografisk (u)korrekt....!

   
  (5) Samler på frimerker med følgende motiver: (topic stamp collecting:)
          *** Skinnegående transport relatert til frimerkets utgivelsesland (transport on rail)
            *** Busser av alle typer  (buses)
          *** Sykling (ikke som konkurransesport) (non-sport cycling)
          *** Sparkstøttinger (meget sær motivsamling - verden komplett består av 2 merker) (?)
          *** Overgang til høyrekjøring (også et sært emne - kun 3 land er med) (drive to the right)
           *** Pakkefrimerker fra jernbaner  (forløperen til nåtidens ekspressgods) (rail parcel stamps)
   
   
  Sist oppdatert 02.11.2000