Overgang til høyrekjøring
Et meget sært tema for motivsamling av frimerker.

Kun 4 land har i "frimerkehistorisk" tid foretatt denne endringen: Sverige 1967, Island 1968, Nigeria 1972 og Ghana 1974.

I 1938 gikk Østerrike og Tsjekkoslovakia over til høyrekjøring etter ordre fra et tysktalende naboland, men det ble ikke utgitt frimerker i anledningen.  Newfoundland gikk over til høyrekjøring i 1947 da den britiske kolonien ble tatt opp som en provins i Canada. Heller ikke det ble "foreviget" med en frimerkeutgave.

For øvrig kan det nevnes at det var venstrekjøring i Norge og Danmark før 1624. Dette ble endret etter befaling av kong Christian IV.

I min samling mangler Nigeria-utgaven.  Sverige utga 2 frimerker, Island 2 og Ghana 5.