Skinnegående transport
    -ordinære jernbaner for person- og godstrafikk
    -sporveier, forstadsbaner, tunnelbaner
    -gruvebaner, industribaner, trallebaner etc.