Sykkelmotiver - ikke konkurransesport
(Sykkel brukt til transport, til rekreasjon og i arbeid)