UlfBerntsen

Telefon 22 10 83 74 (privat), 90 78 95 32 (mobil)
E-post: u.a.berntsen[AT]gmail.com

(Hvis du ønsker å sende meg noen ord, så erstatter du [AT] med krĝllalfa. To Hell with spammers ! 

Litt om meg selv

Vognhaller og hvorfor

Registrerte sykkelturer 1978 - 2000

Sykkelturbilder fra 19 fylker, Svalbard og 4 stk. utland

Sykkeltur og togreise i Russland (1992)

Togtur uten sovevogn: 18000 km på 25 døgn (1977)

Sydentur, kakerlakker og valutasmugling (1968) 

Med sykkel som bagasjetralle på Hardangervidda (1989)

 Samferdselsnostalgi 1:  Norske busser 1963-1981

Samferdselsnostalgi 2:  Norske passasjerbåter 1959-1985

Innlegg i UiO's internavis "Uniforum" 1993 - 2000

 Trim tenkeredskapen - vekk med slurv
(Enliten"håndbok" og tankevekker for praktisk regnskapsarbeid)

Noen eksempler på "Edmondsonske"  togbilletter

Klasse 5 B, Sinsen folkeskole - skoleåret 1956 - 1957

With bikes as baggage vans across Hardangervidda (1989)

Egen slektstavle (foreløpig nokså mangelfull !)

Bike trip and train travel in NW Russia (1992)

Sist oppdatert 02/06/2015